Meziměstské výměny

Byt 3+1o.v. Práče                               za               3-4+1 o.v. ve Znojmě